Pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen! 10.9.2012 – 31.3.2015.

Kohderyhmänä olivat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset yritykset, jotka ovat kiinnostuneita sähköisen liiketoiminnan kehittämisestä toimintansa laajentamiseksi kotimaassa tai kansainvälisille markkinoille. Pienyritysten toimintaedellytyksiä parannetaan panostamalla sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen, liiketoimintaosaamisen lisäämiseen, järjestelmien käyttöönottamiseen ja Internetin hyödyntämiseen.

Hanketta rahoittivat EU / ESR, Pirkanmaan ELY -keskus, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy, Etelä-Pirkanmaan Seutuhallinto, Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy, muu kuntarahoitus, sekä palveluun osallistuvat yritykset. Toimialueena on koko Pirkanmaa. Yrityksille suunnatuissa kehittämistoimenpiteissä yritysten omarahoitusosuus 50 % kustannuksista. Hankeen kautta myönnetty tuki on de minimis -asetuksen mukaista tukea,  jolloin yrityksen saama yhteenlaskettu julkinen tuki voi olla enimillään 200.000€ per kolme (viimeistä) verovuotta.

eBuusti