ebuusti

Tarvitsetko apua sähköiseen markkinointiin, taloushallinnon sähköistämiseen, verkkokaupan kehittämiseen? Ovatko yrityksesi sähköiset järjestelmät ajan tasalla vai pitäisikö niitä kehittää? Onko yrityksesi laajentamassa toimintaansa Suomessa tai kansainvälisille markkinoille? Kaipaako yrityksesi neuvoja muuhunkin sähköiseen liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä?

Toimialasta riippumatta asiakkaan tavoittaa pian vain sähköisesti. Menestyminen vaatii tällöin sähköisen liiketoiminnan hallintaa. Jotta yrityksesi pysyy mukana kilpailussa myös tulevaisuudessa, sen tietojärjestelmien ja sähköisen osaamisen pitää olla kunnossa jo tänään.

Pirkanmaan eBuustin kautta saat maksutonta neuvontaa yritykseesi paikan päälle, mahdollisuuden asiantuntijoiden apuun ja rahalliseen tukeen liiketoiminnan kehittämisessä.

Töpseli seinään!

Yhteistyö alkaa yrityksen tilanteen selvittämisestä. eBuusti ei puhu tietoteknistä siansaksaa vaan pk-yrittäjän ymmärtämään kieltä. Yrityksesi saa henkilökohtaisen maksuttoman alkuneuvonnan ja sähköisen liiketoiminnan perusselvityksen, joka tehdään yhdessä asiantuntijan kanssa. Jos yrityksesi toimintatapoja kannattaa tehostaa sähköisin palveluin, yrityksesi saa päätöksiensä tueksi tietoa erilaisista vaihtoehdoista. Jatkotoimenpiteistä yrityksesi tekee sopimukset palveluita tarjoavien yritysten kanssa normaaliin tapaan.

Sähköisty heti ja ota yhteyttä! Voit myös lähettää yhteystietosi meille sähköpostilla, niin me otamme sinuun yhteyttä.

Maksuton sähköisen liiketoiminnan neuvonta ja asiantuntijapalvelu

Sähköisen liiketoiminnan perusneuvonta on maksutonta. Asiantuntijan kanssa yhdessä selvitetään yrityksen tilanne, etsitään kehityskohteet ja ongelmat. Tämän jälkeen laaditaan etenemissuunnitelma.

Tavoitteena on auttaa yrityksiä tehostamaan toimintaansa ja valitsemaan sopivia kustannustehokkaita ratkaisuja sähköisen liiketoiminnan käyttöönottamiseen ja kehittämiseen. Yritys saa tietoa siitä, miten edetä liiketoiminnan sähköistämisen polulla – mistä löytyy yhteistyökumppaneita, tekijöitä ja asiantuntija-apua.

Asiantuntija-apu:

Asiantuntijapalvelu jonka avulla asiakasyrityksessä kartoitetaan ja kehitetään yrityksen tietotekniikkaa, sähköisiä järjestelmiä, verkkoliiketoimintaa ja niiden kehityskohteita. Palvelun avulla tehdään ensisijaisesti yksittäisten liiketoimintaprosessien parannuksia sähköisen liiketoiminnan apuvälinein. Tämä vaihe auttaa yrityksiä ryhtymään konkreettisiin toimenpiteisiin kehittämisehdotuksen pohjalta.

Yrityskehitys / konsultointi:

Pk-yrityksille tarkoitettu laaja-alaisempi palvelu, jonka avulla autetaan yrityksiä selvittämään yrityksen liiketoimintaprosessit ja niiden sähköistäminen. Palvelun tarkoituksena on luoda yrityksille kokonaiskuva nykytilanteesta sekä kehitystoimenpiteet prosessien automatisoinnista sekä niiden integroinnin tuomista hyödyistä. Prosessin vaiheet esim. konsultointi – sparraus , määrittelyvaihe – sähköisen liiketoiminnan suunnitelma, toteutus, sekä arviointi ja analysointi (esim. kansainvälistyminen, laajat verkkokauppaprojektit, sähköisten järjestelmien kehittämisprojektit, toiminnanohjausjärjestelmät ym.)

Koulutukset ja valmennukset:

Yrityksen työntekijöiden tietoteknisen osaamisen kehittämiseen yksittäisissä liiketoimintaprosesseissa. Sellaisia voivat olla esimerkiksi sähköisen markkinoinnin / sähköisen kaupankäynnin käyttöönottokoulutus. Koulutus –palvelu on osa yritysten hankkeen kokonaisuutta, kehittämistoimenpiteiden toteutuksessa. Palvelu räätälöidään yritysten kehittämistarpeiden mukaan ja toteutusalueena on koko Pirkanmaa.